Van zand en grind naar zeecontainer en huiftransport

De oorsprong van het huidige transportbedrijf Meulenberg is een zand- en grindhandel. In 1921 opende Frits Meulenberg in
Urmond een groeve, die een maximale oppervlakte kende van 10 hectare. Zijn zes zonen kwamen als vanzelfsprekend in de
zaak en zijn hun hele werkzame leven aan het familiebedrijf verbonden geweest. Sinds 1996 voert de derde generatie het
bedrijf, met Wil Meulenberg als directeur aan het roer. 
 
In het begin werd de zand en grind nog met paard en wagen vervoerd. Later gebeurde dit met lichte vrachtwagens.
Het zware transportmaterieel kwam pas na
WO II in beeld, aanvankelijk met kipper- en huiftransport. In deze periode vervoerde Meulenberg al steenkool en kunstmest
voor de staatsmijnen, het huidige DSM.
De jaren ’60 brachten uitbreiding van het vrachtvervoer, in de vorm van het transporteren van kunststoffen naar Italië.
 
Met de opkomst van de zeecontainer in de vroege jaren ’70, sloeg Meulenberg een
nieuwe weg in. In korte tijd groeide het containervervoer van DSM naar de haven van Rotterdam uit tot de belangrijkste
bedrijfsactiviteit.
 
De jaren ’90 brachten opnieuw een omschakeling. Na de opening van een bargeterminal in Born, verlegde DSM het
containertransport van de weg naar het water. Voor Meulenberg betekende dit een belangrijke aderlating, die evenwel
stimuleerde tot de ontwikkeling van een toekomstgerichte formule:
Intermodaal vervoer. Dat het bedrijf sinds 1995 de omzet nagenoeg heeft vervijfvoudigd en uitstekende
toekomstperspectieven heeft, bewijst de juistheid van deze keuze.